Zerkając z pewnym niepokojem na degradację środowiska naturalnego, poszukujemy jak najlepszych rozwiązań, które pomogą zminimalizować skutki działalności ludzi. Tyczy się to przede wszystkim do produkcji odpadków, emisji szkodliwych gazów do naszej atmosfery i do skażeń wód.

Produkowanie odpadków można zoptymalizować poprzez nieużywanie jednorazowych naczyń, pieluszek dla niemowląt czy także stosowanie opakowań ,które podlegają recyklingowi jak szklane butelki, słoiki, albo butelki z tworzywa Pet. Aby zmniejszyć zanieczyszczenie wody, tworzy się ekologiczne oczyszczalnie ścieków, które poprzez system filtrów oczyszczają wodę.

Spory kłopot sprawia ogrzewanie. Jak wiadomo, państwa gdzie panuje klimat umiarkowany oraz są 4 pory roku w tym 2 chłodne a także jedna zimna, są zmuszone do ogrzewania mieszkań późną jesienią, zimą oraz wczesną wiosną. Związane jest to z używaniem paliw takich jak gaz, węgiel, oleje opałowe a także biomasa.

Źródło:

 

Biomasa to – jak dowiadujemy się z encyklopedii – pozostałości z produkcji rolnej a więc odpady roślinne, zwierzęce, leśne i z rybołówstwa.

Po wielu testach z rozmaitymi paliwami, okazało się, że biomasa to najmocniej, z powszechnie dostępnych, ekologiczne paliwo . Podczas spalania powstaje ciepło, które można zmienić w energię elektryczną.

Biomasa występuje w formie świeżego surowca i wysuszony, nadający się na spalanie. Z świeżej postaci biomasy po uprzedniej fermentacji powstaje metanol, etanol oraz biogaz, które często służą jako płynne paliwo.

 

Korzystając z paliw ekologicznych, ograniczymy lub co najmniej opóźnimy niszczenie naszego środowiska.

Autor: Dariusz Maciński

Share →