Biomasa to nic innego jak tylko część odpadów bądź produktów, które są pochodzenia roślinnego bądź zwierzęcego ulegająca biodegradacji. Znawcy przedmiotu, w obrębie tego właśnie pojęcia wyróżniają fitomasę (biomasa roślin) a ponadto zoomasę (to biomasa zwierząt) oraz biomasę mikroorganizmów (przykładowo plankton).
Taka biomasa wykorzystywana jest do energetycznych celów. Stosować więc możemy bardzo wiele rozmaitych komponentów, między innymi drewno o niskiej jakości, czyli takie, które nie nadaje się do innego użycia aniżeli na oleje roślinne i zwierzęce, opał, słomy, wodorostów uprawiane do celów energetycznych, prędko rosnących roślin: wieloletnie trawy, topinambur czy wierzba cieciowa.
Biomasa ma własne atuty i wady. Z jednej strony jej spalanie uważane jest za zdecydowanie bardziej korzystne dla naszego środowiska aniżeli spalanie kopalnianych paliw, ponieważ zawiera ona zdecydowanie mniej szkodliwych pierwiastków aniżeli przykładowo węgiel. Oprócz tego można ją relatywnie łatwo zyskać, ponieważ jej źródła są na każdym kroku.
Niemniej jednak biomasa posiada też swoje własne minusy. Przede wszystkim trudny jest jej transport oraz dodatkowo magazynowanie, bo ma ona małą gęstość. Wartość energetyczna biomasy jest mniejsza niż w przypadku kopalnianych paliw.
Oprócz tego co niektóre odpady dostępne są jedynie sezonowo.

Źródło: Dariusz Maciński

Share →